Problemvand i spa – F.eks. tåget eller mælkehvidt vand

Problemvand i spa – F.eks. tåget eller mælkehvidt vand

Guiden er lavet med inspiration fra vores leverandør Spa Care og der henvises til deres produkter i guiden.

De færreste spa-ejere går gennem livet uden, at spaet på et tidspunkt har været uklart. Der er naturligvis forskellige former for uklart vand, men ofte kan det beskrives som tåget eller mælkehvidt, på grænsen til gråt.

Læs med herunder, hvor vi gennemgår hvorfor det kan være at vandet bliver uklart og hvad du kan gøre for at komme ud af problemet.

Hvorfor er vandet i min spa uklart?

Nu gik det lige så godt, og så skete det alligevel. Da du løfter coveret af dit spa er vandet helt uklart. Det er pi*** irriterende og altid på det mest ubelejlige tidspunkt.

Der er som udgangspunkt tre forskellige årsager til at vandet pludselig bliver uklart.

1️⃣ Utilstrækkelig filtrering

De fleste spa er som default indstillet til at have 2 filtreringscyklusser pr. dag og gerne af en varighed på mellem 2-3 timer. Denne filtrering skal naturligvis tilpasses jeres badeintensitet og brug af spaet. Ofte passer indstillingen som default, men det kan være, at I skal øge filter cyklussen for at opnå perfekt filtrering og dermed lækkert bade vand. Reglen er, at hvis vandet bliver uklart er det en god idé at øge filter cyklussen.

Denne indstilling kan nemt ændres via spaets display. Følg manualen for dit spa for ændring af spaets filter cyklus.

Derudover er det vigtigt at spaets filter vedligeholdes korrekt. Sørg for at rense spaets patronfilter med SpaCare Filter Cleaner – gerne hver 7. til 14. dag, hvis vandet er uklart.

Hvis patronfilteret er snavset, kan det ikke rense vandet tilstrækkeligt, og der vil hurtigt kunne opstå problemer med gråt eller uklart vand. Bemærk at filteret godt kan syne “rent”, men filteret er stoppet af f.eks. kalk.

Når filteret er rengjort, og vandet forsat er en smule uklart, kan de mindste partikler i vandet fjernes ved at tilsætte SpaCare Bright & Clear, som er et flokmiddel til spa. Det binder de små partikler sammen til større partikler, så filtret nemmere kan fange dem. Bemærk at det ikke anbefales, at tilsætte mere end 10 ml per 1000-1500 liter vand.

Det kan anbefales at indkøbe to sæt spafiltre. Så når filteret afmonteres og skal stå til rensning med filter cleaner, så kan der sættes et nyt og rent filter i med det samme.

2️⃣ For høj pH-værdi eller alkalinitet – vandet er ikke i balance

Læs med fordel artiklen om pH-værdi i vores videncenter

Hvis dine vandværdier er udenfor sit idealområde, kan vandet hurtigt blive uklart. F.eks. kan der ske kalkudfældning, hvis du kommer klor i hvor pH-værdien er for høj.

Men først skal du tjekke om der er noget galt med dine vandværdier. For at finde ud af, om pH-værdien eller alkaliniteten i spavandet er ude af sit idealområde skal du foretage en måling. Vi anbefaler en præcis måling med en digital SmartTest eller teststrips.

Vandværdien for alkaliteten (TA – Total alkalitet) skal ligge mellem 80-120 mg/l. Er alkaliteten for lav, anvendes SpaCare Alka Up, og hvis den er den for høj, anvendes SpaCare Alka Down. Justér nu alkaliteten til at ligge mellem 80-120 mg/l.
Du kan med fordel bruge SpaCares spaberegner til at beregne doseringen.

Når alkaliteten er justeret og nu ligger inden for idealområdet, måles pH-værdien. Vi anbefaler igen en måling med en digital SmartTest eller som alternativ tablettester. Vandværdien for pH (Phenol Red) skal ligge mellem 7,0-7,4 mg/l. Er pH-værdien for lav skal du benytte SpaCare pH Up og hvis pH-værdien er for høj skal du nedsænke den med  SpaCare pH Down.

Alkalinitet er en betegnelse for mængden af opløste alkaliske salte i vandet såsom karbonater, bikarbonater og hydroxider. Alkalinitet er vandets pH-buffer og er styrende og stabiliserende for pH-værdien. Derfor skal du starte med at måle og justere alkalitet og derefter pH-værdi, hvis du har problemvand.

3️⃣ For lidt klor (eller for meget organisk materiale fra de badende)

Lidt firkantet forklaret, så virker klor kun én gang. Hvis der f.eks. er 100 enheder klor i vandet og der bades i vandet, og de badende afgiver 300 enheder organisk materiale eller hudplejeprodukter til vandet, så vil hver enkelt af de 100 enheder klor finde en enhed organisk materiale og uskadeliggøre den. Men der vil stadig være overskud af organisk materiale (på 100 enheder), og det vil gøre vandet gråt og uklart, hvis ikke stofferne kemisk fjernes fra vandet med vandplejeprodukter.

Giver det mening?

Der skal altså helst være overskud af klor enheder i vandet og ikke den anden vej rundt.

✅ Derfor skal du tilsætte tre SpaCare SunWac 12-tabletter (gælder for spa med 1000-1500 l vand). Som alternativ kan du bruge SpaCare MiniChlor (15 ml pr. 1000 liter vand).

✅ Hvis du ikke ønsker at anvende klor, kan du i stedet tilsætte to måleskeer (2 x 15 ml) SpaCare SpaChock eller Active Oxygen Granular (A) pr. 1000 l og lad pumperne køre i 20-30 min.

Hvis ingen af disse forslag løser dit problem, anbefaler vi, at vandet skiftes. Hvis du alligevel skifter vandet, så kan du med fordel rense det skjulte rørsystem med SpaCare Biofilm Cleaner først og derefter skifte vandet.

SE VIDEO GUIDE FRA SPA CARE HERUNDER:

Fandt du svar på dit spørgsmål?

Disse artikler kan måske være interessante for dig?