Oxygen – aktiv ilt – alternativ til klor

Oxygen – aktiv ilt – alternativ til klor

Oxygen – aktiv ilt – alternativ til klor


Oxygen eller Aktiv ilt bruges til klor-fri vandbehandling af pools eller spabade. Vi leverer alt indenfor vandbehandling

Køb AKTIV ILT – klik her

Til forskel fra anvendelse af klorprodukter dannes der ved anvendelse af klorfrie produkter på basis af aktiv ilt ingen ubehagelig lugt og der kommer ingen irritation i øjnene, slimhinderne eller på huden. Opnåelse af en højere vandkvalitet kræver dog krævende pasning af bassinet, hovedsageligt på grund af hyppigere kontrol af vandkvaliteten. Før tilsætning af præparatet skal vandets pH-værdi altid kontrolleres med en pH-tester og i givet fald skal vandet behandles med produkterne pH-MINUS eller pH-PLUS, således at der opnås en pH-værdi på 6,8- 7,6. Læs mere om pH-værdier i pools her

ActivSpa pH Down til spa og udespaZodiac pH expertActivSpa pH UP til spa og udespa

Ved hårdt vand stabiliseres hårdheden med VANDHÅRDHEDSSTABILATOR. Alle produkter anvendes efter den angivne brugsanvisning på emballagen. Præparatets startdosering udgør 40-80 g pr. 10 m3 bassinvand; med yderligere doseringer på ca. 40 g pr.10 m3 bliver koncentrationen af det aktive ilt holdt på 8-15 mg/l, målt med en egnet tester.

Kontrollen af den rigtige koncentration af aktivt ilt og vandets pH-værdi skal følges, særligt ved højere temperaturer på bassinvandet og omgivelserne, ved forhøjet intensitet af solbestråling og når bassinet bruges hyppigt. Den afmålte dosis af præparatet hældes langsomt i skimmeren, således at granulatet kontinuerligt udtages fra cirkulationssystemet. Dosis kan også opløses i vand i en kunststofbeholder og opløsningen kan gives ved siden af skimmeren i bassinet.

Sundhed og miljø!

Klorforbindelser i indendørs svømmehaller får nu skylden for at flere og flere børn får astma. Det viser en belgisk undersøgelse, der er refereret af flere danske dagblade.
De belgiske forskere har analyseret data om 190.000 børn i 21 europæiske lande og sammenholdt dem med antallet af indendørs svømmehaller, hvor badevandet tilsættes klor. Efter der var taget hensyn til andre faktorer som klima og sociale forhold, kom forskerne frem til, at der var 2-3 procent flere astmatilfælde for hver svømmehal pr. 100.000 indbyggere.
Klor er ikke godt for vandmiljøet. Hvis klor blev erstattet, eksempelvis med et alternativ til klor, ville naturen blive skånet for en del kemiske forbindelser, der skader vandmiljøet. Klor danner forbindelser i rensningsanlæggene, som kan ophobes i levende organismer og som det kan tage naturen lang tid at nedbryde, når de slipper ud i vandmiljøet.
Bl.a. derfor er klor på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

Fandt du svar på dit spørgsmål?

Disse artikler kan måske være interessante for dig?

Kommentar (0)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*