Kemi til din swimmingpool og hjælp til vandbehandling

Poolpleje er faktisk ganske enkelt, når du først er kommet i gang. Det bliver hurtig rutine og kan klares på få minutter. Hvis du ønsker indbydende, klart og rent vand i din pool – uanset størrelse og form.

Vandpleje med Activ Pool produkter sker i niveauer

For at opnå det reneste og klareste vand, skal fundamentet være i orden. Derfor er Activ Pool serien opbygget i niveauer – begyndende fra niveau 1 til niveau 5. Ønsker du rent og indbydende vand i din pool, kan ingen af niveauerne undværes. Niveauerne er angivet tydeligt på forsiden af alle Activ Pool produkter. Du vil derfor altid hurtigt kunne afkode hvilken funktion og effekt plejemidlet har.

Activ Pool serien udvikles og ekspanderes hele tiden

Activ Pool serien er udviklet på baggrund af den seneste viden på området. Derfor udvikles og ekspanderes Activ Pool vandpleje serien hele tiden.

 

NIVEAU 1: Vandbalance

NIVEAU 1: Vandbalance

Poolvand bliver hver dag påvirket af både uorganiske og organiske stoffer, som efter kort tid vil gøre vandet uklart og uhygiejnisk, hvis vandet ikke tilføres plejemidler. Med et effektivt filtersystem og Activ Pool vandpleje produkter, kan du holde vandet i poolen klart og rent hele tiden.

 

Rent og klart vand funderes på niveau 1

På niveau 1 justeres til korrekt indledende vandbalance. For at alt efterfølgende vandpleje har så optimal en effekt som mulig, skal pH balancen være i orden fra opstart. PH værdien skal ligge mellem 7,0 og 7,4. Poolvand ude af balance kan bl.a. forårsage irritation af øjne og hud. Se nærmere beskrivelse på grafen nedenfor.

 

Første handling i alt vandpleje (niveau 1) er derfor at måle den aktuelle pH værdi i vandet og om nødvendigt justere med Activ Pool PH UP eller Active Pool PH DOWN til den ønskede neutrale værdi. Du måler nemt vandets aktuelle pH værdi med Activ Pool pH og Klor Pooltester.

I Danmark indeholder vandet meget kalk og er derfor oftest meget basisk (hårdt vand). Når vandet er hårdt og har en høj pH værdi over 7,4 tilsættes Activ Pool PH DOWN. Har vandet en lav pH værdi under 7,0 tilsættes Activ Pool PH UP.

NIVEAU 2: Hurtigklor

NIVEAU 2 A: Hurtigklor

Til opstart, periodevis chock-behandling og daglig desinfektion

På niveau 2 A desinficeres vandet – ved opstart og problemvand

En pool med rent og klart vand indbyder til en svømmetur. Poolvandet bliver imidlertid løbende tilført partikler af snavs, sporer og bakterier fra omverdenen, og bakterier formerer sig hurtigt i vand over 20oC. Det undgås ved at benytte Activ Pool vandpleje midler til desinfektion af vandet.

Mængden af nødvendigt desinfektionsmiddel afhænger af vandets pH værdi, temperatur og renhed. Højere doser er nødvendige til varmt vand samt pools, der er udsat for høj solbestråling. Ved høj aktivitet og når flere forurenende elementer kommer i poolvandet (blade, græs, solcreme, kosmetik og hår), kræves ligeledes højere doser plejemidler.

Activ Pool Klor Quick er et letopløseligt granulat udviklet til daglig kloring, med et indhold af klor på 56%. Ved korrekt dosering holdes poolvandet i en pool med høj aktivitet desinficeret ved et klorindhold på 1 – 3 mg/l. Pools med normal aktivitet holdes desinficeret ved et klorindhold på 0,5 – 1,0 mg/l. Granulatet indeholder klorstabilisator, der beskytter kloret mod nedbrydning fra solens UV stråler. Klor Quick kan alternativt også benyttes sammen med Klor LongTabs langsomklor.

Chokbehandling foretages, når poolen lige er blevet fyldt med vand, eller når der er opstået et specifikt problem som fx belægninger eller grønt og uklart vand. En chokbehandling indebærer, at vandet tilføres en højere dosis desinfektionsmiddel end normalt for effektivt at desinficere vandet helt.

Ustabliseret klor: Activ pool klor superchock calcium hypoklorit

Ønskes effektiv desinfektion uden risiko for klorlås, kan Activ Pool Klor SuperChock uden stabilisator med fordel anvendes i stedet for Klor Quick. Activ Pool Klor SuperChock har et højt klorindhold på 70% og leveres i praktisk 10 kg plastspand.

Klorfri desinfektion med aktivt ilt

Activ Pool Oxy PoolChock er et klorfrit alternativ til hurtigklor granulat, som benyttes til klorfri chokbehandling af badevand ved opstart og ved evt. problemvand. Ideal ilt-værdi: 30 – 60 mg/l.

 

NIVEAU 3: Belægninger

NIVEAU 3: Belægninger

Forebyggelse af belægninger på poolens bund og sider

Sporer af mikrober transporteres i luften og kommer i alle pools – også indendørs swimmingpools. Ligesom en meget varm sommer, kraftig regn eller høj aktivitet, påvirker udviklingen af belægninger i poolen. Belægningerne kan have flere forskellige farver – også brune, røde eller sorte. De sværeste at tackle, er de sorte belægninger, som kan trænger ind i poolens fundament. Fjernelse af disse kræver både kemi og knofedt.
Andre belægninger har et slimet overlag, som klor ikke kan trænge igennem.

Activ Pool Pool Protector forebygger disse belægninger. Samtidig fjernes svævende mikrober i vandet, så det forbliver klart og indbydende. Activ Pool Pool Proctector er kompatibelt med både klor og syre.

Til løbende tilsætning af Activ Pool Pool Proctector, hvorved belægninger forebygges, anbefales en dosering på 0,5 dl pr. 10.000 liter ugentligt. Doseringen er vejledende og bør justeres efter vejrforhold og poolens udnyttelse.

 

NIVEAU 4: Flokning

NIVEAU 4: Flokning

Fjern slør og gør uklart vand klart igen med flockningsmiddel

Sandfiltre kan kun fjerne partikler ned til en bestemt størrelse. De mindste partikler, som ikke fanges af sandfiltret, kan danne et slør i vandet, som giver poolvandet et kedeligt og mat skær. For at fange de mindste partikler, tilsættes flokningsmidlet Activ Pool Flocking Liquid, som binder de mindste partikler sammen til større enheder, der nu kan fanges af poolens sandfilter.

Uklarheder i poolen skyldes meget ofte at vandets pH værdi er eller har været for høj i en periode eller en organisk forurening. Test om pH-værdien er 7,2 og rens eventuelt vandet med et klorchock ved brug af f.eks. Activ Pool Klor Quick.

NIVEAU 5: Rengøring

NIVEAU 5: Rengøring

Rengøring og vedligeholdelse

For at holde vandet frisk og indbydende er kemiske plejemidler ikke nok. Effektiv filtrering af vandet gennem pumpesystemet er også nødvendigt, ligesom de fysiske urenheder der er havnet i poolen skal fjernes. Ved at fjerne synlige urenheder, mindskes behovet for kemisk vandpleje, ligesom der vil være mindre slitage på poolens filterpumpe.

 

Multi-produkter

Multi-produkter

Flere niveauer på én gang: Enkelt, effektivt og praktisk

Activ Pool effektive multi-tabletter gør det praktisk og enkelt at vedligeholde swimmingpools. Activ Pool Klor LongTabs Multi har f.eks. pH stabilisator, langsomklor, belægningsmiddel og flockningsmiddel samlet i én tablet. Tabletterne har ligeledes et højt indhold at klor på 82%, som sikrer hygiejnisk rent badevand.

Ved bortrejse eller ferie, er multi-tabletter særdeles velegnet, hvis en mindre rutineret skal passe poolen.

 

Løsninger på problemvand

Her nedenfor finder du de mest almindelige problemstillinger, årsagen hertil samt et løsningsforslag til hvordan du igen får klart og rent vand i din pool.

 

PROBLEM GRUND LØSNING
Vandet er grønt og uklart. Poolens bund og sider er slimede. Algevækst. Vandet indeholder fosfat som nærer urenheder. Justér pH værdi.
Chockbehandling.
Tilsæt Activ Pool Pool Protector. Lad anlægget køre til vandet er klart.
Klorlugt og øjenirritationer hos de badende. For lav klordosering og ofte for høj pH værdi. Justér pH værdi.
Chockbehandling.
Tilsæt frisk vand og lad anlægget køre kontinuerligt.
Vandet er mat, mælkeagtigt og uklart. Hårdt vand.
Kalkpartikler udskilles i vandet.
Justér pH værdi.
Chockbehandling.
Benyt Activ Pool Flocking middel. Lad anlægget køre.
Vandet er grønt men klart. Brune partikler vil ofte kunne ses i vand med indhold af kobber eller jern. Spor af jern i vandet (gul-grøn farve). Justér pH værdi.
Chockbehandling.
Benyt Activ Pool Flocking middel og tilsæt frisk vand.
Lad anlægget køre kontinuerligt.
Spor af kobber i vandet (turkis farve).
Vandet er brunt og uklart. Vandet indeholder jern. Justér pH værdi.
Chockbehandling.
Benyt Activ Pool Flocking middel og tilsæt frisk vand.
Lad anlægget køre kontinuerligt.
Vandet er sort og uklart. Vandet indeholder mangan.
Poolens sider har en ru belægning. Kalkaflejringer fra hårdt vand. Fjern belægninger. Tøm poolen for vand og rens. Oprethold pH værdi på 7,0 – 7,4.
Korrosion. pH værdi for lav eller for højt klorindhold. Justér pH værdi. Tilsæt frisk vand.
Brug ikke saltsyre til sænkning af pH værdi.
Vandet er grønt, uklart og reagerer ikke på tilsat klor. Overstabilisering
(klorlås).
Mål indholdet af stabilisator
i vandet. Ideal niveau 30-50 mg/l. Niveau mellem 100-150 mg/l: Udskift min. halvdelen af vandet. Niveau mere end 150 mg/l: Udskift 3/4 af vandet.

Fandt du svar på dit spørgsmål?

Disse artikler kan måske være interessante for dig?