Automatisk pH- og klorstyring

Automatisk pH- og klorstyring

Automatisk pH- og klorstyring

Automatisk kemistyring af poolvand med Zodiac pakkeløsning
Automatisk pH- og klorstyring (kemisystem) til swimmingpool eller spa fra Zodiac

pH Expert

pH Expert fra det franske firma Zodiac måler og korrigerer via korrekt dosering automatisk pH-værdien i poolvandet for at opnå en ideel pH-værdi på mellem 7,0-7,6. I en pool er det altid pH-værdien, der skaber den optimale vandkvalitet. Det er fx helt nødvendigt at have en korrekt og stabil pH-værdi, for at det klor, der bruges i poolen, skal have en effektiv virkning. En velreguleret pH-værdi medfører også et lavt forbrug af klor og modvirker øjenirritation, algevækst m.m.

pH Expert er et komplet produkt, som man hurtigt installerer og nemt kommer i gang med. pH Expert har 2 års materialegaranti og kan bruges til pools med et vandvolumen på højst 150 m3 . Installér gerne pH Expert med Chlor Expert eller med en saltklorinator fra Zodiacs Ei²-serie.

Chlor Expert

Chlor Expert fra det franske firma Zodiac måler og korrigerer via korrekt dosering automatisk klorindholdet i poolvandet. Chlor Expert skal altid anvendes sammen med pH Expert, som kan sikre en ideel pH-værdi. På denne måde kan du skabe en automatisk pH- og klorstyring for at holde poolvandet rent og klart og gøre det lettere at vedligeholde poolen.

Den integrerede boost-funktion i Chlor Expert kan øge klordoseringen efter behov. Chlor Expert er nem at installere og bruge. Chlor Expert har 2 års materialegaranti og kan bruges til pools med et vandvolumen på højst 150 m3.

Saltklorinatorer

Zodiac tilbyder to forskellige modeller i miljørigtige saltklorinatorer, Ei² Expert og TRi Expert med hhv. 2 og 3 års materialegaranti. Fremstilling af eget klor med en saltklorinator er populært, fordi det gør det lettere at holde poolen. Saltklorinatoren mindsker indholdet af ildelugtende, bundet klor (også kaldet kloraminer), hvilket giver et behageligt og klart poolvand med mindsket irritation for hud og øjne sammenlignet med traditionel klorbehandling. Vores saltklorinatorer behøver kun 0,4 % saltindhold i poolvandet svarende til Østersøens brakvand. Saltet anvendes og genvindes kontinuerligt i processen.

Nyt salt behøver kun tilsættes, når man tapper poolvand af. Der skal bruges 4 kg salt per m3 for at opnå 4 g/l (4000 ppm) koncentration. Til en 4 x 8 m pool på cirka 45 m3 behøver man altså 180 kg salt. Saltklorinatoren er nem at installere og anvende på både nye og eksisterende pools. Med boost-funktionen kan du hurtigt øge klorproduktionen om nødvendigt, og med low-funktionen kan du hurtigt mindske klorproduktionen, når poolen ikke er i brug. Der findes også en indbygget flowvagt, der stopper klorproduktionen ved for lavt flow.

BEMÆRK! Brug ikke saltklorinator, hvis du har rustfri pooldetaljer eller bronzepumper – brug kun detaljer af plast eller titan. Tænk også på løbende at kontrollere pH-værdien og klorindholdet i dit poolvand. Vil du have en saltklorinator med automatisk pH- og klorstyring, anbefales TRi Expert med Dual Link.

Se vores udvalg af saltklorinatorer og andre kemianlæg her.

MagnaPool-systemet

MagnaPool-systemet fra Zodiac er et gennemprøvet og patenteret magnesiumbaseret vandrensningssystem.

MagnaPool-systemet skaber blødt, skånsomt og krystalklart poolvand. En stor fordel er, at poolvandet giver mindre irritation af hud og øjne. Dette skyldes, at MagnaPool-systemet mindsker indholdet af ildelugtende, bundet klor (også kaldet kloraminer) i poolvandet betydeligt. Reduktionen af kloraminer er størst sammenlignet med traditionel klorbehandling, men det er tilmed 40 % lavere end ved sammenlignet med brug af en saltklorinator. MagnaPool-systemet består af tre dele: en Hydroxinator som automatisk fremstiller frit klor af den certificerede mineralblanding MagnaPool Minerals samt filtermediet CrystalClear, som giver højeffektiv filtrering og krystalklart poolvand. MagnaPool-systemet er miljøvenligt og opretholder en mere stabil pH-balance i poolvandet end med de øvrige vandbehandlingsmetoder.

MagnaPool Hydroxinator

MagnaPool Hydroxinator forædler MagnaPool Minerals og danner automatisk frit klor. Hydroxinatoren er nem at installere og vedligeholde, og den kan anvendes på både nye og eksisterende swimmingpools. Med boost-funktionen kan du hurtigt øge klorproduktionen om nødvendigt, og med low-funktionen kan du hurtigt mindske klorproduktionen, når poolen ikke er i brug. Der findes også en indbygget flowvagt, der stopper klorproduktionen ved for lavt flow. MagnaPool Hydroxinator har 3 års materialegaranti. For at produkterne skal fungere tilfredsstillende, og materialegarantien skal gælde, kræves det, at MagnaPool Minerals altid anvendes. BEMÆRK! Brug ikke hydroxinatoren, hvis du har rustfri pooldetaljer eller bronzepumper – brug kun detaljer af plast eller titan. Tænk også på løbende at kontrollere pH-værdien og klorindholdet i dit poolvand. Hydroxinatoren findes i tre størrelser og kan kombineres med pH Link for automatisk pH-styring og AquaLink TRi til fjernstyring.

MagnaPool Minerals

MagnaPool Minerals består af en certificeret blanding af magnesiumsalt og kaliumsalt, mineraler der findes naturligt i havvand og i alle levende organismer. MagnaPool Minerals er certificeret i overensstemmelse med Biocidal Products Regulation, (EU) 528/2012. MagnaPool Minerals tilsættes i poolvandet og forædles via MagnaPool Hydroxinator til frit klor, som renser poolvandet på en miljøvenlig måde, skånsomt for hud og øjne. MagnaPool Minerals anvendes og genvindes kontinuerligt i processen. Nyt salt behøver kun tilsættes, når man tapper poolvand af. Der skal bruges 5 kg MagnaPool Minerals per m3 for at opnå 4 g/l (4000 ppm) koncentration, da MagnaPool Minerals i sig selv indeholder en del vand. Til en 4 x 8 m pool på cirka 45 m3 behøver man altså 225 kg MagnaPool Minerals.

Fandt du svar på dit spørgsmål?

Disse artikler kan måske være interessante for dig?

Kommentar (0)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*