Sandfilter

Filtre

Showing all 44 results

Please add widgets to the WooCommerce Filters widget area in Appearance > Widgets

44 produkter

Et sandfilter er med til at rense din swimmingpool og holde vandet fri for organiske partikler. Men et sandfilter er ikke blot et sandfilter. Der er stor forskel på, hvor godt et filter filtrerer og hvor meget vand et filter kan håndtere pr. time.

Et filter skal altid tilpasses i størrelse i forhold til poolens størrelse og pumpens effekt.

Det vil sige, at det kan ikke hjælpe noget, at filtret passer, hvis pumpen er for stor og leverer mere vand end filtret kan filtrere. Det giver dårlig filtrering og uklart vand.

Man kan altid skrive til os, hvis vi skal foretage en beregning, så du vælger den helt rigtige størrelse filter til din swimmingpool.

Og det er faktisk sådan, at vi tit har en tendens til at vælge et for lille filter i forhold til poolens størrelse og pumpens effekt.

Når man skal beregne den optimale størrelse på filtret og pumpen tager man højde for poolens størrelse i m3 (pr. 1.000 liter vand), omsætningshastigheden (altså hvor lang tid det tager alt vandet at passere filtret én gang), samt filterhastighed (m3/m2/time).

EKSEMPEL:

Poolens størrelse er ca. 45 m3 (8 x 4 x 1,4 m).

Omsætningshastighed: Som udgangspunkt anbefales det, at alt vandet passerer filtret 4 gange i døgnet. Så et sted mellem 4 – 6 timers omsætningshastighed. I dette eksempel benytter vi 5 timer, hvilket betyder, at pumpen skal køre minimum 20 timer på et døgn (4 x 5 timer).

Filterhastighed: Udregnes som m3 vand pr. m2 overfladeareal i filtret pr. time. Det lyder måske ikke så nemt at forstå, så for at simplificere det, så filtrerer et filter bedre, jo langsommere vandet løber igennem. Man sigter efter en filterhastighed på mellem 20 – 30 m3/m2/time. Herefter forringes filtrets effekt betydeligt. I dette eksempel har vi benyttet 20 m3/m2/time.

Det giver en anbefalet filterstørrelse på Ø800 mm og en pumpe der skal levere ca. 9 m3 i timen.

Så altså til en standard 8 x 4 meter swimmingpool er anbefalingen et filter på ca. 80 cm i diameter.

Når filtret og pumpen er matchet perfekt, er det ligeledes vigtigt, hvilket filtermedie som benyttes i filtret.

Traditionelt filtersand

AFM filterglas